firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Pečať spoľahlivosti

    V rokoch 2016 a 2017 sme získali certifikát "Pečať spoľahlivosti" , ktorou Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., vyhodnotilo našu spoločnosť CHROMSPEC-SLOVAKIA,spol.s.r.o. ako spoľahlivého partnera vo verejnom obstarávaní.

    Z priloženého listu citujeme: „ Hodnotenie 100% spoľahlivý partner predstavuje vysokú spokojnosť vašich obstarávateľov a poukazuje na vašu serióznosť a odbornosť.“

    Zo získaného certifikátu máme veľkú radosť. Zaväzuje nás a zároveň motivuje k ešte lepším výsledkom. Dúfame, že si aj naďalej udržíme Vašu dôveru.
Pečať spoľahlivosti protokol  Pečať spoľahlivosti protokol 

Pečať finančnej stability v segmente malých a stredných podnikov

Pečať finančnej stability