firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Pozvánka na Stretnutie používateľov  atómových absorpčných spektrometrov a mikrovlnných rozkladných systémov dodaných firmou CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o.Dátum: 14. a 15. novembra 2017

Miesto konania: Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, 623 00 Brno

(I.cirkulár)

Vážení, pozývame Vás, Vašich kolegov a ostatných záujemcov na našu tradičnú akciu, ktorú pravidelne usporiadavame. Pripravujeme už dvanáste stretnutie používateľov AAS a mikrovlnných rozkladov. Určite sa radi stretnete so svojimi kolegami z odboru a so zástupcami dodávateľských firiem. A taktiež budeme prítomní aj my - pracovníci obchodu a servisu firmy CHROMSPEC spol. s r.o. a CHROMSPEC-SLOVAKIA spol. s r.o. a naši externí konzultanti. Akcia sa uskutoční v dňoch 14. - 15. 11. 2017. v hoteli Myslivna, Nad Pisárkami 1, Brno Detailný program a podrobné inštrukcie uverejníme v 2. cirkulári, zatiaľ iba informatívne:

Program:

 • odborné prednášky na aktuálne témy (námety môžete doporučiť)
 • praktické skúsenosti
 • poskytneme Vám čas pre Vašu prezentáciu (každý príspevok je vítaný)
 • novinky od firiem Analytik Jena, MILESTONE a ELGA
 • výhodné ponuky vybraného príslušenstva k jednotlivým technikám
 • tradičný spoločenský večer
 • na záver súťaž o hodnotné ceny

Vystavené prístroje:

 • ContrAA 800 - nový model HR-CS AAS (High Resolution Continuum Source AAS) - Analytik Jena
 • UltraWAVE - inovácia v mikrovlnnej príprave vzoriek technikou SRC (Single Reactor Chamber) - MILESTONE
 • ETHOS X - vhodný pro rozklady i extrakcie - MILESTONE
 • Purelab Chorus - s pohodlným dávkovaním "od ventilu po ultračistú vodu" - ELGA
 • mercur - stanovenie stopových množstiev Hg metódou AFS - Analytik Jena
 • DMA-1 - priame stanovenie Hg v pevných vzorkách - MILESTONE

Externí prednášajúci a zahraniční hostia:

 • Camillo Pirola, International Sales Manager - MILESTONE, Bergamo, Taliansko
 • Giulio Colnaghi, Area Manager, MILESTONE, Bergamo, Taliansko
 • Dr. Jan Scholz, Product Manager, Analytik Jena, Nemecko
 • Thomas Stratesteffen, Key Account Manager, Analytik Jena, Nemecko
 • Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR Brno
 • Prof. RNDr. Jiří Dědina, DSc., Ústav analytickej chémie AV ČR Praha
 • RNDr. Václav Červený, PhD., PřF UK, Praha
 • Doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., UTB Zlín, AAS, AFS - konzultácie
 • RNDr. Václav Macháček, CSc., mikrovlnné rozklady - konzultácie

Môžeme zabezpečiť exkurziu na pracoviskách s týmito prístrojmi:

 • ZEEnit 700P duálny AAS so simultánnym využitím dvoch kalibračných kriviek
 • contrAA 800G nový HR-CS AAS s kontinuálnym zdrojom a elektrotermickou atomizáciou
 • UltraCLAVE - mikrovlnný solvotermálny reaktor
 • DMA-1 - priame stanovenie Hg v pevných vzorkách

  Prosíme Vás o vyplnenie priloženej prihlášky  a jej odoslanie emailom na obchod (at) chromspec.sk,  alebo čo najskôr poštou na našu adresu: CHROMSPEC-SLOVAKIA spol. s r.o., Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa