firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Dvojlúčové spektrofotometre SPECORD PLUS 200,210,250


specord plus

Specord PLUS 200/210/250

Dvojlúčové spektrofotometre s chladeným polovodičovým detektorom pre meranie v rozsahu 190-1100nm s ovládaním s externého PC s programom WinASPECT Plus. V základnej výbave merania absorbcie, spektier, kalibračných kriviek. Specord PLUS 250 pre najnáročnejšie aplikácie a pre meranie opticky hustých suspenzií a zakalených vzoriek.
 • detektor s chladením – CDD (Cooled Double Detection)
 • špeciálna pozícia pre meranie základných vzoriek
 • monochromátor s vysokým rozlíšením (štrbina 1,4nm alebo nastaviteľný – Specord Plus 210/250), optické prvky Zeiss
 • zabudovaný holmiový filter pre kontrolu vlnových dĺžok
 • rýchlosť merania spektier až 12 000 nm/min
 • vyhovujú všetkým požiadavkám liekopisov
 • program WinASPECT PLUS vyhovuje požiadavkám smernice FDA 21 CFR, Part 11
 • špeciálny program vedie obsluhu krok za krokom pri overení spektrofotometra
 • pripojenie k externému PC štandardným sériovým portom alebo USB
 • zabudovaný modul kinetiky, modul BIO metód pre analýzu nukleových kyselín a bielkovín a modul pre meranie farebnosti.
 • voliteľne s lokálnym ovládaním, disketou a 12“ dotykovou obrazovkou
 • široká ponuka príslušenstva ( držiaky na 6 alebo 8 vzoriek, karusel na 15 vzoriek, automatický dávkovač, nasávacie zariadenie, termostatovanie, miešanie, meranie v ultramikrokyvetách, vláknová optika, ...)