firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Jednolúčové spektrofotometre


Specord 50 Plus

Specord 50 Plus

Nový jednolúčový model z radu spektrofotometrov Specord je vybavený  polovodičovým detektorom pre meranie v rozsahu 190 - 1100nm a ovládaním z externého PC alebo zo zabudovaného ovládania s dotykovou obrazovkou s programom Winaspect plus. V základnej výbave je meranie absorbancie, spektier, koncentrácie s faktorom alebo s automatickou konštrukciou kalibračných kriviek, ale aj moduly pre rutinné meranie koncentrácií, kinetiky, farebnosti a ďalších.zabudované metódy pre analýzu vody.
 • monochromátor s vysokým rozlíšením (štrbina 1,4 nm), optické prvky Zeiss
 • rýchlosť merania spektier až 12 000 nm/min
 • špeciálna pozícia premeranie zakalených vzoriek
 • stabilita dvojlúčového prístroja vďaka usporiadaniu "split beam"
 • všetky moduly v základnej zostave ovládacieho SW WinASpect PLUS
 • kompletná ponuka príslušenstva (držiak na 6 vzoriek, nasávacie zariadenie, termostatovanie, miešanie, meranie v ultramikrokyvetách, autosampler, meranie reflektancie pevných vzoriek, vláknová optika)
Spekol 1500

Spekol 1500

Spekol 1500, jednolúčový UV-Vis spektrofotometer s rozsahom 190-1100 nm a štrbinou 2 nm. Vyniká jednoduchou obsluhou. Pri nízkej cene ponúka vysokú spoľahlivosť a presnosť. Vďaka robustnej konštrukcii je vhodný aj pre prevádzkové laboratóriá a školy. K spektrometru je možné pripojiť externú tlačiareň a počítač pre zber dát. Ovláda sa pomocou vodotesnej dotykovej membránovej klávesnice.
 • Meranie Abs, % T, kinetické merania
 • Koncentrácia s kalibračnou krivkou alebo faktorom
 • Analýza DNA/RNA a bielkovín
 • Kremeňom potiahnutá optika
 • Grafický displej LCD VGA
 • Držiak na štyri kyvety v základnej výbave
 • Voliteľne široký výber príslušenstva
 • Termostatovateľné držiaky a držiaky skúmaviek
 • Automatický menič na šesť kyviet