firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Špecializované spektrofotometre pre meranie rýchlych dejov


specord 600

Specord 300/600

Spektrofotometre Specord S300/600 s detekciou diódového poľa pre rýchle meranie komplexných spektrálnych zmien. Spektrálny rozsah 190-1017nm, ovládané z externého PC s programom WinASPECT. V základnej výbave meranie absorbancie, spektier, kalibračných kriviek.
  • polychromátor Zeiss MCS v keramickom puzdre pre vysokú teplotnú stabilitu
  • okrem clony žiadne pohyblivé súčasti
  • vysoké rozlíšenie (1,6nm toluenovým testom podľa liekopisov 0,8nm/pixel)
  • vyhovujú požiadavkám liekopisov
  • program WinASPECT vyhovuje požiadavkám smernice FDA 21 CFR, Part 11
  • spektrum v celom rozsahu za 12ms
  • pripojenie k externému PC štandardným USB portom pre rýchlu komunikáciu
  • nezakrytý kyvetový priestor pre ľahší prístup
  • výhodné použitie aj ako detektor HPLC
  • karusel na 50 a na 15 vzoriek a široká ponuka ďalšieho príslušenstva (držiak na 8 vzoriek, autosampler, vláknová optika, nasávacie zariadenie meranie odrážania pevných vzoriek, termostatovanie, miešanie, meranie v ultramikrokyvetách)