firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Zeemanovské systémy s premenlivým magnetickým poľom a technikou 3-field


ZEEnit650 Typ ZEEnit 650P je moderný AA spektrometer s priečne vyhrievanou grafitovou kyvetou a s variabilným magnetickým poľom s vysokou intenzitou. Model ZEEnit 650 má naviac možnosť korekcie pozadia s deutériovou lampou. Unikátna technika "3-field" využíva premenné magnetické pole na zväčšenie dynamického pracovného rozsahu o viac ako dva rády. To je umožnené schopnosťou konštrukcie dvoch kalibračných kriviek súčasne.
  • kvalitná optika Zeiss s 10ročnou zárukou
  • karusel 8 x HCL alebo boost lampy
  • premenné magnetické pole až do hodnoty 1,0 T s vysokou modulačnou frekvenciou (200 Hz)
  • teplotná kalibrácia bez závislosti na stave opotrebovania kyvety
  • pohodlná výmea grafitových kyviet bez nutnosti nastavenia
  • automatická optimalizácia prispôsobuje metódu neznámej matrici
  • možnosť spojenia hydridovej techniky priamo s grafitovou kyvetou
  • unikátny autosampler na priame dávkovanie pevných vzoriek