firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Duálny AAS so Zeemanovskou a D2 korekciou pozadia


Zeenit700

ZEEnit 700P

Typ ZEEnit 700 je AA plnoautomatický spektrometer s dvomi atomizérmi kombinovanými v jednom prístroji umožňujúci prepínanie pomocou softvéru medzi plameňovou, hydridovou a elektrotermickou technikou na grafitovej kyvete bez akýchkoľvek mechanických presunov. Nie je potrebná zmena atomizérov, nie je potrebné akékoľvek nastavovanie. Prístroj obsahuje obe techniky korekcie pozadia: deutériovú aj Zeemanovskú.
  • meranie oboma technikami bez nutnosti výmeny atomizérov
  • karusel na osem lámp HCL, resp. boost lámp
  • voliteľne ccd kamera na sledovanie dejov v kyvete
  • korekciapozadia D2a Zeeman
  • Unikátna technika "3-field"využíva premenné magnetické pole na zväčšenie dynamického pracovného rozsahu o viac ako dva rády
  • možnosť pripojenia hydridového systému pre plameň aj kyvetu
  • záruka 10 rokov na optický systém