firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Spektrofotometrická analýza nukleových kyselín


Astragene

AstraGene

AstraGene Life Sciences Spectrophotometer je spektrofotometrický systém s vláknovou optikou určený pre rutinnú analýzu nukleových kyselín a bielkovín. So špeciálnym držiakom umožňuje analýzu vzoriek s objemom od 2 µl priamo v špičke automatickej pipety s optickou dráhou 1 mm. Zmeranú vzorek tak možno použiť pre ďalšie analýzy bez nebezpečia jej kontaminácie a odpadá i čistenie mikrokyviet či vlastného spektrometra. Tento unikátny postup šetrí drahocenné vzorky i čas pri rutinných analýzach. So spektrofotometrom AstraGene je dodávaná i elektronická mikropipeta so špičkami vyrobenými zo špeciálneho polyméru priepustného pre UV žiarenie.
  • objem vzorky od 2 µl
  • meranie priamo v špičke pipety
  • jednoduchá obsluha
  • bez kontaminácie a prenášania vzoriek
  • zmerané vzorky možno použiť pre ďalšie operácie
  • voliteľne ponorné meracie sondy alebo držiak štandardných kyviet
  • detekčný limit DNA 3ng/µl
  • detekčný limit BSA 0,1 mg/ml