firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Skenovacie UV/VIS spektrofotometre pre rutinné merania WPA


LightWave 2

Biowave II+

Ďalší model od anglického výrobcu naväzujúceho na dlhoročnú tradíciu výroby spektrofotometrov v Cambridge. Biowave II, jednolúčový UV-Vis spektrofotometer so špeciálnymi funkciami pre biológiu a biochémiu, so zabudovaným ovládacím panelom, grafickým displejom a s detekciou diódovým poľom pre merania v rozsahu 190 - 1100 nm.
 • čistota a stanovenie DNA ( s možnosťou zmerania spektra)
 • Stanovenie proteínov(BCA, Biuret, Bradford, Lowry)
 • rast kultúr buniek
 • štandardné fotometrické funkcie: absorbancia i pri viacerých vlnových dĺžkach, pomer absorbancií, transmitancia, koncentrácia, spektrá, kinetika
 • jednoduché ovládanie systémom ponúk a ikôn
 • možnosť použitia ultramikrokyviet
 • vysoko svetelná Giffordova optika
 • záblesková xenónová výbojka s dlhou životnosťou
 • štandardný držiak pravouhlých kyviet s optickou dráhou 10 mm
 • štandardný výstup USB
 • voliteľne bezdrôtové prepojenie s PC Bluetooth
 • štandardne dodávaný SW Print Via PC pre tlač a prenos výsledkov meraní do PC