firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

AAS s kontinuálnym zdrojom a vysokým rozlíšením


contrAA 800

contraa
HR-CS AAS sú atómové absorpčné spektrofotometre s kontinuálnym zdrojom žiarenia s monochromátorom s vysokým rozlíšením. Používa patentovanú xenónovú výbojku ako zdroj kontinuálneho spektra. Táto výbojka nahradí lampy HCL v celom spektrálnom rozsahu. To umožňuje použiť pre stanovenie prvkov ľubovoľnú spektrálnu čiaru, či molekulový pás. Spektrofotometer má iba jeden zdroj žiarenia a rieši korekciu pozadia a stabilitu simultánne. Optický systém je založený na Echelle monochromátore s vysokým rozlíšením a na citlivom CCD detektoru. HR-CS AAS sa vyznačuje vynikajúcimi detekčnými limitmi a nízkym šumom vďaka vyššej intenzite žiarenia xenónovej lampy a kontinuálnemu signálu bez nutnosti modulácie.
contrAA 800F
 • plameňový systém bez nebezpečia interferencií ako klasická AAS
 • vlnový rozsah 189 - 900 nm
 • obsahuje titánový 50 mm horák pre oba typy plameňa (100 mm horák voliteľne)
 • CS AAS vyplňuje medzeru v použití ICP a AAS
 •  súčasne ponúka rýchlosť a dostatok informácií podobne ako ICP
 • vynikajúce detekčné limity a nízky šum vďaka vyššej intenzite žiarenia xenónovej lampy v porovnaní s tradičnou HCL
contrAA 800G
 •  AAS s elektrotermickým atomizérom a s novým typom grafitových kyviet s priečnym ohrevom
 • Kompatibilný s hydridovými systémami ako aj s dávkovačom pre priame dávkovanie pevných vzoriek
 • Záznam signálu vo forme 3D grafu
contrAA 800D
 • duálny AAS s plameňovým i elektrotermickým atomizérom a s novým typom grafitových kyviet s priečnym ohrevom
 • Kompatibilný s hydridovými systémami ako aj s dávkovačom pre priame dávkovanie pevných vzoriek
 • .
 • Záznam signálu vo forme 3D grafu