firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

AAS s kontinuálnym zdrojom a vysokým rozlíšením


contraa

contrAA 700
HR-CS AAS sú atómové absorpčné spektrofotometre s kontinuálnym zdrojom žiarenia s monochromátorom s vysokým rozlíšením. Používa patentovanú xenónovú výbojku ako zdroj kontinuálneho spektra. Táto výbojka nahradí lampy HCL v celom spektrálnom rozsahu. To umožňuje použiť pre stanovenie prvkov ľubovoľnú spektrálnu čiaru, či molekulový pás. Spektrofotometer má iba jeden zdroj žiarenia a rieši korekciu pozadia a stabilitu simultánne. Optický systém je založený na Echelle monochromátore s vysokým rozlíšením a na citlivom CCD detektoru. HR-CS AAS sa vyznačuje vynikajúcimi detekčnými limitmi a nízkym šumom vďaka vyššej intenzite žiarenia xenónovej lampy a kontinuálnemu signálu bez nutnosti modulácie.
contrAA 300
  • plameňový systém bez nebezpečia interferencií ako klasická AAS
  • vlnový rozsah 189 - 900 nm
  • obsahuje titánový 50 mm horák pre oba typy plameňa (100 mm horák voliteľne)
  • CS AAS vyplňuje medzeru v použití ICP a AAS
  • je a a súčasne ponúka rýchlosť a dostatok informácií podobne ako ICP
  • vynikajúce detekčné limity a nízky šum vďaka vyššej intenzite žiarenia xenónovej lampy v porovnaní s tradičnou HCL
contrAA 700
  • duálny AAS s plameňovým i elektrotermickým atomizérom a s novým typom grafitových kyviet s priečnym ohrevom
  • Kompatibilný s hydridovými systémami ako aj s dávkovačom pre priame dávkovanie pevných vzoriek
  • .
  • Záznam signálu vo forme 3D grafu