firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Mikrovlnné systémy pre rozklad vzoriek


Ethos UP

ETHOS UP
Ethos UP je mikrovlnná pec pre kyselinové tlakové rozklady., ako aj pre rozklady vzoriek v otvorenom systéme. Robustné konštrukcie boli navrhnuté s ohľadom na bezpečnostné a prevádzkové požiadavky chemického laboratória. Výkon 1900W je dynamicky riadený podľa okamžitých požiadaviek reakcie tak, aby priebeh teploty sledoval zvolenú krivku. Čidlo QP zaisťuje doklad o úplnom rozklade. S evaporačnými rotormi a jednotkou VAC1000 zaisťuje kompletnú prípravu vzoriek vrátane koncentrovania vzoriek a odparovanie zvyškových kyselín.
 • dvojmagnetrónové usporiadanie - výkon 1900 W
 • programovanie teploty
 • dynamické riadenie výkonu
 • riadenie pomocou dotykového displeja
 • priame meranie teploty a bezkontaktné meranie teploty vo všetkých nádobkách
 • priame alebo bezkontaktné meranie tlaku
 • dokumentácia rozkladného procesu, tlač protokolov
 • metóda nezávislá na počte vzoriek
 • automatická kompenzácia exotermickej reakcie
 • výber z rôznych rotorov - až 44 pozícii, tlak  do 110 barov, teplota do 300°C
 • možnosť sledovania priebehu rozkladov v lokálnej sieti alebo WiFiI