firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

PlasmaQuant PQ 9000


ICP

PlasmaQuant PQ 9000

Analytik Jena PlasmaQuant PQ 9000 kombinuje robustnú optiku s vysokým rozlíšením a malé "bench top" rozmery.
Pre mnoho analytických matríc je optika s vysokým rozlíšením kľúčovým faktorom pro efektívne meranie.
Najnovší CCD detektor poskytuje nízky šum a vynikajúce detekčné limity.
  • najvýkonnejší ICP OES s vysokým rozlíšením
  • optika s vysokým rozlišením pre získavanie vysoko spoľahlivých výsledkov
  • vhodný pre rutinnú elementárnu analýzu i pre špeciálne aplikácie
  • Dual View PLUS - možnosť pozorovania plazmy axiálne i radiálne
  • V Shuttle Torch - stabilná plazma, ktoré znesie veľké zaťaženie vzorkami s rôznymi matricami