firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

PlasmaQuant PQ 9000


ICP MS

PlasmaQuant MS

PlasmaQuant MS - Eco Plasma predstavuje novú métu v ICP-MS. Týmto systémom rozširuje Analytik Jena svoje portfólio v ICP-MS. Novo vyvinutý hmotnostný spektrometer s patentovaným polovodičovým RF generátorom pre vývoj plazmy nastavuje nový štandard v hmotnostnej spektrometrii s indukčne viazanou plazmou. Vysoko účinný RF generátor vytvára robustnú vyváženú plazmu so spotrebou argónu pod 10 l/min. Spotreba argónu je približne polovičná oproti obvyklým ICP-MS na trhu. Výkonná plazma systému PlasmaQuant MS je ideálna pre analýzu kvapalných vzoriek, avšak jeho sila sa prejaví v analýze častíc alebo suchého aerosolu, napríklad v kombinácii s laserovou abláciou vzorky. Nový systém je úsporný a znižuje náklady bez zhoršenia výkonnosti ICP - MS.
  • 27MHz polovodičový generátor
  • Neutrálna plazma pre nízky rozptyl kinetickej energie v iónoch analytu
  • Účinný rozklad a ionizácia pevných vzoriek
  • Voliteľný výkon plazmy medzi 0,3 a 1,6kW
  • Spracovanie organických matríc bez zmeny konfigurácie horáka
  • Možnosť riedenia aerosolu pre vysoké koncentracie vzorky