firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Skenovacie UV/VIS spektrofotometre pre rutinné merania WPA


LightWave 2

Lightwave II+

Univerzálny jednolúčový UV-Vis spektrofotometer od anglického výrobcu naväzujúci na dlhoročnú tradíciu výroby spektrofotometrov v Cambridge. Lightwave II je vybavený zabudovaným ovládacím panelom, grafickým displejom a s detekciou diódovým poľom pre meranie absorbancie i pri niekoľkých vlnových dĺžkach, pomeru absorbancií, transmitancie, koncentrácie, spektier a vykonávanie kinetických meraní v rozsahu 190 - 1100 nm.
 • zabudovaný utesnený ovládací panel
 • veľký, dobre čitateľný grafický LCD
 • jednoduché ovládanie systémom ponúk a ikôn
 • detekcia diódovým poľom
 • vysoko svetelná Giffordova optika
 • záblesková xenónová výbojka s dlhou životnosťou
 • štandardný držiak pravouhlých kyviet s optickou dráhou do 40 mm
 • štandardný výstup USB
 • voliteľne bezdrôtové prepojenie s PC Bluetooth
 • analógový výstup pre zapisovač
 • štandardne dodávaný SW Print Via PC pre tlač a prenos výsledkov meraní do PC