firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Analyzátor ortuti MERCUR


mercur

Analyzátor MERCUR + AS 52 s
Plnoautomatický analyzátor ortuti s založený na báze techniky studených pár s vysoko citlivou detekciou atómovou fluorescenciou s veľkým lineárnym dynamickým rozsahom merania. Pracuje ako kontinuálny prietočný systém s automatickým dávkovačom alebo bez neho. Riadenie pomocou externého počítača so softvérom WinAAS®.
  • detekčný limit lepší ako 0,5 ppt (bez zakoncentrovania) a 0,1 ppt so zakoncentrovaním
  • dynamický rozsah 0,001 μg/l až 100 μg/l
  • vysoko energetický jednolúčový systém s optickými časťami potiahnutými kremeňom
  • dve dávkovacie čerpadlá pre separátne dávkovanie vzorky a redukovadla
  • inteligentné automatické riedenie v spojení s automatickým dávkovačom AS 52s
  • minimálne dĺžky hadičiek pre zabránenie kontaminácii a pamäťovým efektom
  • jednoduchá údržba