firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Mikrovlnné systémy pre organickú syntézu


Firma Milestone vyvinula široký rad systémov pre organickú syntézu s možnosťou voľby od vsádkových systémov s objemami od 0,25 ml do 4 litrov až po prietočné systémy.
start synth

START S - Systém pre akademické laboratóriá
Microsynth

MicroSYNTH - pre paralelnú syntézu pod tlakom do 55 bar,  od 0,25 ml až do 4 litrov, od 1 do 96 reakcií 
batch synth system

BatchSYNTH - vsádkové reaktory s objemom do 250 ml, teplota do 230°C, tlak do 30 bar
multisynth

multiSYNTH -
syntéza pod tlakom od 0,25 až do 35 ml, až do 12 reakcií simultánne, v otvorenom systéme do 1000 ml
Flow synth

flowSYNTH - prietočný systém s reaktorom 200ml, teplota do 200°C, tlak do 30 bar, prietok do 130ml/min, produkcia do 0,8 do 8 l/hod
ultraclave

Ultraclave 2- simultáne spracovanie až 77 vzoriek, alebo rozklad až 100g vzorky, teplota do 280°Ca tlak až do 200 bar
solid phase reactor

SPMR
- mikrovlnný reaktor pre reakcie v pevnej fáze