firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Stolný NMR oxford Instruments


NMR MQC 23

Stolný NMR MQC 23

Stolný NMR je jednoduchá a spoľahlivá metóda na stanovenie obsahu kvapalných látok, obsahujúcich vodík (napr. voda alebo olej) v pevnej matrici. Sú vhodné napríklad pre nehomogénne vzorky, nakoľko sa stanovenie vykonáva z celého objemu. MQC je rad aplikačne orientovaných analyzátorov, ktoré nevyžadujú predchádzajúce skúsenosti s NMR. Stolné NMR sú určené pre použitie v riadení kvality, v analytickom laboratóriu alebo pre výuku. Napríklad stanovenie obsahu oleja a vlhkosti v krmivách, oleja v semenách, vodíka v palivách, stanovenie fluóru v zubných pastách alebo stupeň povrchovej úpravy syntetických vlákien (spin finisch).
  • Jednoduchá a rýchla analýza
  • jednoduchá kalibračná a optimalizačná procedúra
  • nevyžaduje prípravu vzoriek
  • minimálna nutnosť rekalibrácie
  • rozsah frekvencií 1 - 23 MHz
  • nízke prevádzkové náklady
  • vhodné pre stanovenie Solid Fat Contents (SFC) v čokoláde a jedlých tukoch