firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

TOC/TNb analyzátory multi N/C


Firma Analytik Jena vyvinula nový prístrojový rad multi N/C pre analýzu TOC/TNb v kvapalných a pevných vzorkách. Prístroje multi N/C poskytujú unikátnu variabilitu vďaka modulárnemu konceptu, využitia niekoľkých patentov a pokročilej automatizácie.
multi N/C

multi N/C 3100

multi NC UVHS

multi N/C pharma HS

 • vysoko účinná katalytická oxidácia (až 950°C)
 • presný a citlivý viackanálový NDIR detektor – široký dynamický rozsah bez nutnosti riedenia
 • vysoká produktivita – súčasný nástrek a preplach (purge)
 • inteligentné patentované spracovanie signálu (VITA) zlepšuje reprodukovateľnosť a stabilitu merania
 • automatická diagnostika a riadenie prietokov plynov
 • užívateľský komfortný moderný software multiWin®, vyhovuje smernici FDA21CFR 11 (PC i lokálne ovládanie)
 • voliteľne priamy multi N/C 2100S alebo prietokový nástrek multi N/C 3100
 • špecifickýsystém pre farmaceutické aplikácie multi N/C pharma HS
 • chemiluminiscenčný alebo elektrochemický detektor pre TNb, simultánne merania TOC/TNb v celom rozsahu
 • možnosť analýzy pevných vzoriek
 • inteligentný automatický dávkovač s individuálne riadeným miešaním vzoriek
multiN/C 2100

multi N/C 2100S