firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Elementárne analyzátory C, S, Cl


multi EA4000

multi EA4000
Analyzátor multi EA4000 ponúka veľkú variabilitu pre stanovenie C, S a Cl v pevných vzorkách. Jednoduché a priame stanovenie TS, TC, TX, TOC, TIC, EC a AOC parametrov.
  • voľba medzi kremennou a vysokoteplotnou keramickou spaľovacou trubicou (HTC)
  • možnosť riadenia rýchlosti oxidácie
  • dávkovanie pomocou kremennej dávkovacej lodičky
  • navážka vzorky až do 3 g bez nutnosti prácnej homogenizácie vzorky
  • software multiWin® splňuje požiadavky GLP
  • autosampler pre pevné a kvapalné vzorky
  • aplikácie v analýzach v sedimentoch, stavebých materiáloch, mineráloch, popoloch, polyméroch, odpadoch hnojivách.....