firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Elementárne analyzátory C, N, S, Cl


multi EA5000

multi EA5000
Rad multi EA ponúka veľkú variabilitu pre široké spektrum analytických požiadaviek. Systém vysokoteplotnej oxidácie s dvojitou pecou kombinuje výhody vertikálnej a horizontálnej pece a umožňuje tak analýzu kvapalín, pevných vzoriek i plynov bez zmeny konfigurácie.
Okrem stanovenia C, N, S a Cl je možné v týchto matriciach stanovovať aj TOC, EOX a AOX/TOX parametre.
  • voľba medzi kremennou a vysokoteplotnou keramickou spaľovacou trubicou (HTC)
  • možnosť riadenia rýchlosti oxidácie
  • možnosť priameho nástreku i pomocou kremennej dávkovacej lodičky
  • možnosť voľby detektorov (NDIR, chemiluminiscencia, UV fluorescencia, microcoulometria, elektorchmické)
  • software multiWin® splňuje požiadavky GLP
  • autosampler pre pevné a kvapalné vzorky
  • aplikácie v analýzach v chémii a petrochémii, palív, odpadov a životného prostredia, potravín, poľnohospodárstve