firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Analyzátor multi X2500


multi X 2500

multi X2500

Analyzátor multi X 2500 umožňuje nielen stanovenie AOX, EOX a POX v kvapalných a pevných vzorkách. Taktiež je možné prístrojom stanovovanie TOC a obsahu chlóru -TX/TOX. Spĺňa požiadavky noriem EN 1485, ISO 9562, EPA 1650.
  • duálna pec s jednoduchým vkladaním vzorky
  • duálne spaľovacie trubice
  • detekcia originálnou elektródou so samočistiacou anódou
  • chladenie detekčného systému (pod teplotu okolia) zvyšuje spoľahlivosť merania a dlhodobú stabilitu
  • voliteľné rozšírenie o automatický dávkovač s jednoduchým a reprodukovateľným zariadením
  • kompaktný dizajn šetrí miesto
  • nízke prevádzkové náklady, jednoduchá údržba
  • intuitívny software pod MS-Windows, dáta sú kompatibilné so software multiWin® (TOC/TNb)
  • voliteľne EOX modul s automatickým dávkovačom