firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

TOC analyzátor multi N/C UV HS


multi N/C UVHS

multi N/C UV HS

TOC analyzátor pracujúci na princípe oxidácie UV žiarením a oxidácie persulfátom pre analýzy málo kontaminovaných vôd - pitné, podzemné, napájacie kotlové vody, vysokočistých vôd pre farmáciu, polovodičový priemysel s minimálnymi nákladmi na prevádzku. Prístroje multi N/C UV HS poskytujú unikátnu variabilitu vďaka modulárnemu konceptu, využitiu niekoľkých patentov a pokročilej automatizácie.
  •  oxidácia UV lampou a persulfátom
  • presný a citlivý viackanálový detektor – široký dynamický rozsah bez nutnosti riedenia
  • rozsah 2 ppb - 10000ppm TOC
  • vysoká produktivita – súčasný nástrek a preplach (purge)
  • inteligentné patentované spracovanie signálu (VITA) zlepšuje reprodukovateľnosť a stabilitu merania
  • automatická diagnostika a riadenie prietokov plynov
  • užívateľský komfortný moderný software multiWin®, vyhovuje smernici FDA21CFR 11 (PC i lokálne ovládanie)
  • inteligentný automatický dávkovač s individuálne riadeným miešaním vzoriek