firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Jednotka na prípravu čistej vody ELGA


Option Jednotky Purelab Option slúžia ako zdroj vody pre všeobecné laboratórne použitie od oplachu skla, prípravy roztokovů až po tkanivové kultúry. Sú navrhnuté pre bezpečnú bezporuchovú prevádzku a jednoduchú údržbu. Produkujú vodu vyššej kvality než je voda redestilovaná. Dodávajú sa v širokom rozsahu hodinových výkonov od 7 až do 80 litrov. Fotooxidačný modul a jednoduchý sanitačný režim zaisťujú nízk úroveň bakteriálneho znečistenia. Automatický recirkulačný režim zaisťuje stálu vysokú kvalitu vody. Mikroprocesorový systém riadi chod jednotky podľe kvality vody, úrovne hladiny v zásobnom tanku. O kvalite výstupnej vody, režime jednotky a o stave ionexových náplní je užívateľ informovaný pomocou grafického displeja. Parametre je možné vytlačiť na tlačiarni.
  • GRID-grafický displej s intuitívnymi ikonami
  • mikroprocesorové riadenie
  • nastaviteľné zvukové alarmy
  • indikáce nutnosti výmeny náplní
  • výstup RS232 - vyhovujúci zásadám SLP
  • jednoduchá údržba
  • automatická prevádzka