firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Analýza antioxidantov rozpustných vo vode a v tukoch


photochem

Photochem

Firma Analytik Jena ponúka unikátny kompaktný systém na stanovenie obsahu antioxidantov rozpustných vo vode a v tukoch metódou fotochemiluminiscencie (PCL). Ide o metódu, ktorá kombinuje veľmi rýchlu fotochemickú excitáciu a generovanie radikálov s vysoko citlivou luminometrickou detekciou.
Využitie prístroja Photochem je výhodné všade tam, kde sa vyskytujú voľné radikály, a kde je potrebné stanoviť antioxidačné vlastnosti látok a jich interakcie.
  • stanovuje antioxidačnú kapacitu v látkach rozpustných vo vode i v tukoch
  • pracuje so štandardizovanými súpravami činidiel pre meranie celkovej antioxidačnej kapacity antioxidantov a superoxid-dismutázy
  • krátké časy meraní 1-3 minúty
  • vyžaduje iba niekoľko mikrolitrov vzorky
  • cenovo ekonomické analýzy
  • poskytuje praktické posúdenie antioxidačného stavu organizmu
  • robustné rutinné procedúry
  • jednoduché použitie a údržba
  • spolupracuje s najnovějším programom PCLsoft pre ovládanie prístroja a analýzu