firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Mikrovlnné systémy pre extrakciu


Start extrakcia

Start E - systém pre extrakciu

Mikrovlnný systém určený na mikrovlnnú extrakciu organickými rozpúšťadlami. Doba extrakcie je závislá na type a teplote rozpúšťadla. Pri mikrovlnnej extrakcii v uzatvorených tlakových nádobkách sa po spustení energie zvyšuje tlak vo vnútri nádobiek a i bod varu rozpúšťadla. Tým sa dramaticky znižuje doba potrebná pre extrakciu. Magnetické miešanie vzoriek zaisťuje vysokú účinnosť extrakcie. Použitím špeciálneho materiálu WEFLON® je možné použitie nielen polárnych ale aj nepolárnych rozpúšťadiel.
Maximálny výkon až 1200W je dynamicky riadený tak tak, aby priebeh teploty sledoval zvolenú krivku. Teplota v nádobke je meraná čidlom s optickým vláknom.
Umožňuje extrakciu až 40 vzoriek súčasne.
  • Úplná náhrada soxletu
  • Extrakcia 40 vzoriek počas 15 - 25 minút
  • WertEx™ pre filtráciu a odparenie
  • EasyWAVE software
  • Knižnica extrakčných metód
  • Dokumentácia priebehu extrakcie
  • Plne vyhovuje metódam mikrovlnnej extrakcie EPA 3546 a ASTM- D-5765-95
evaporačný rotor

Odparovací rotor pre odparovanie rozpúšťadiel po extrakcii
VAC 2000
VAC 2000
- vákuový modul pre spätné získavanie rozpúšťadiel použitých na extrakciu
teplotné čidlo

Teplotné čidlo (optické vlákno) umožňuje on-line riadenie teploty extrakcie