firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Rutinné Vis spektrofotometre pre základné merania WPA


Spectrawave

S800 Spectrawave

Jednolúčový Vis spektrofotomete pre základné merania absorbancie, transmitancie a koncentrácie v rozsahu 330 – 800nm od výrobcu zo skupiny Biochrom nadväzujúceho na dlhoročnú tradíciu výroby spektrofotometrov v anglickom Cambridge.
  • zabudovaný utesnený ovládací panel
  • veľký, dobre čitateľný grafický LCD so širokým pozorovacím uhlom
  • jednoduché ovládanie systémom ponúk a ikôn
  • monochromátor
  • štandardný držiak pravouhlých kyviet s optickou dráhou 10 mm
  • analógový výstup pre zapisovač
  • štandardne dodávaný SW Grafico pre prenos výsledkov meraní do PC, meranie spektier, ich tlač a prenos do Excelu
  • výukový kurz UV-Vis spektrometre v pomocníkovi softvéru Grafico
  • postup jednoduchých pokusov na zistenie spektrofotometrických parametrov
  • vhodný pre výuku, laboratórne praktiká i rutinné laboratóriá