firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

SpeedScan - spektrofluorimeter pre PCR


speedscan

SpeedScan

SpeedScan je doštičkový fluorimeter skonštruovaný špeciálne pre jednoduchú detekciu produktov PCR. Po úspešnej amplifikácii môže priamo nasledovať kvalitatívne vyhodnotenie s fluorescenčnou detekciou bez otvárania reakčných nádobiek. Riziko kontaminácie je prakticky odstránené.
SpeedScan je tiež zvlášť výhodný pre diagnostické aplikácie, kedy často postačuje jednoduché zistenie typu Áno/Nie, ako napr. pri preukazovaní prítomnosti mikroorganizmov (baktérií, virusov) v klinických vzorkách ako dôkaz infekcie.
  • rýchla fluorescenčná detekcia produktov PCR
  • ekonomická alternatíva nákladných systémov "real-time PCR"
  • obzvlášť vhodný pre použitie s rýchlym termocyklerom SpeedCycler
  • prakticky odstraňuje nebezpečie kontaminácie
  • ideálny pre diagnostické aplikácie
  • jednoduchá obsluha
  • vhodný pre štandardné mikroskúmavky, doštičky i mikrodoštičky SpeedCycler
  • mnohonásobne rýchlejší ako gélová elektroforéza