firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Dávkovanie pevných vzoriek v AAS


SSA600 solid sampler

SSA600 solid sampler

Tento systém umožňuje unikátnu analýzu pevných vzoriek. Automaticky sa vykonáva váženie na vstavaných mikrováhach a vloženie grafitovej lodičky so vzorkou do grafitovej pece. Optimálny tvar umožňuje dávkovanie vzorky v podobe práškov ako aj drobných kúskov. Autosampler je vybavený dávkovačem kapalin pre automatickú kalibráciu zo zásobného roztoku a pre dávkovanie modifikátorov matrice.
  • priama analýza neupravených vzoriek
  • nevyžaduje časovo náročný rozklad vzoriek
  • minimálne nebezpečie kontaminácie pri príprave vzoriek
  • vysoká citlivosť
  • detekčné limity až do hodnôt fg
  • široký rozsah návažok od g až po mg
  • výhody: rýchlosť stanovenia, nízka cena analýzy, flexibilita, efektívnosť
  • kompatibilný s AAS contrAA®700