firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Príslušenstvo pre stopovú analýzu


Trace clean

TraceCLEAN

Jednotka TraceCLEAN je určená pre čistenie rozkladných nádobiek a príslušenstiev používaných pri stopovej analýze. Akékoľvek znečistenie z povrchu nádobky je dôkladne vylúhované spätným tokom kyseliny získanej z pár kontinuálne vyvíjaných v uzavretom systéme jednotky. Po ukončení čistiaceho cyklu sú nádobky chladné a suché. Rôzne typy držiakov pre čistenie skúmaviek, rozkladných nádobiek, bánk a súčastí ICP. 
  • čistené súčasti nezostávajú v kontakte s čistiacou kyselinou
  • súčasti sú ochladené a usušené vo vnútri jednotky TraceCLEAN, bez nebezpečenstva znečistenia zo vzduchu
  • možnosť použiť vstavané čistiace programy alebo vytvoriť a uložiť vlastné
  • automatické riadenie teploty
  • zabudovaný odťah a chladič znižuje zaťaženie kyslými parami
ultraclean

DuoPUR

Jednotka DuoPUR je určená na podvarovú destiláciu kvapalín najmä kyselín. Obsahuje dve na sebe nezávislé destilačné jednotky vyrobené z vysoko čistého kremeňa. Ohrevné články pracujú na princípe IČ žiarenia. Jednotka umožňuje pri nízkych nákladoch vyrobiť z technických kyselín ultračisté kyseliny pre použitie v stopovej analýze.
  • uzatvorený systém pre zabránenie kontaminácii zvonku
  • k dispozícii je aj systém subPUR s jednou destilačnou jednotkou
  • infračervený ohrev chráni pred tvorbou aerosolov a kvapiek spôsobujúcich kontamináciu pár
  • vodou chladený chladič
  • zberné nádobky pevne prichytené k jednotke