firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Príprava ultračistej vody pre biochémiu a stopovú analýzu


Purelab Flex

Purelab Rlex

Jednotka PURELAB flex je určená pre dočistenie predupravenej vody. Špičková kvalita náplní čistiacich náplní zaisťuje rezistivitu výstupnej vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistôt. Pre zaistenie nízkej úrovne bakteriálneho znečistenia a nízkych hodnôt TOC je model PURELAB flex vybavený fotochemickým reaktorom s krátkym UV žiarením 185 a 254 nm. Jednotku je možné dovybaviť výstupným filtrom 0,2 μm alebo Biofiltrom.
Výstupný výkon jednotky je 1,5 l/min.
 • modul pre záchyt organických látok a silný zmesný iónomenič
 • recirkulačné čerpadlo
 • UV reaktor 185 a 254 nm
 • 18,2 MΩcm pri 25°C
 • < 5 ppb TOC
 • < 1 CFU/ml( s Biofiltrom <1CFU/10ml
 • výstup RS 232C
 • automatický systém sanitácie
 • plnoautomatická validácia
Ultra

Purelab ULTRA

Špičková kvalita iónomeničovej živice zaisťuje rezistivitu výstupnej vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistôt. Tento proces je ďalej umocnený použitím fotochemického reaktora s krátkym UV žiarením, zaisťujúcim kontinuálnu dezinfekciu a fotooxidáciu zabezpečujúcu nízke úrovne bakteriálneho znečistenia a hodnôt TOC. Modely Scientific, Analytic, Ionic, Bioscience a Genetic pre molekulárnu biológiu, mikrobiológiu, PCR, tkanivové kultúry a náročné aplikácie stopovej anorganickej i organickej analýzy.
 • monitor TOC
 • technológia Twin Pack
 • 18,2 MΩcm pri 25°C
 • < 3 ppb TOC
 • < 1 CFU/ml
 • výstup RS 232C
 • automatický systém sanitácie
 • plnoautomatická validácia
Classic

Purelab Classic

Jednotka Purelab Classic UV je určená na dočisťovanie predupravenej vody. Špičková kvalita náplní čistiacich náplní zaisťuje rezistivitu výstupnej vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistôt. Pre zaistenie nízkej úrovne bakteriálneho znečistenia a nízkých hodnôt TOC je model Purelab Classic UV vybavený fotochemickým reaktorom s krátkym UV žiarením 185 a 254 nm. Jednotku je možné dovybaviť výstupným filtrom 0,2µm. Výstupný výkon jednotky je 1,5 l/min.
 • modul pre záchyt organických látok a silný zmesný iónomenič
 • UV reaktor 185 a 254 nmC
 • recirkulačné čerpadlo
 • 18,2 MΩcm při 25°
 • TOC < 5 ppb
 • < 1 CFU/ml
 • voliteľný výstupný filter 0,2 µm