firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Účinný mikrovlnný rozkladný systém s veľkou priechodnosťou


Ultrawave

Ultrawave
UltraWAVE je mikrovlnný rozkladný systém s patentovaným riešením s jednou reakčnou komorou (SRC), ktorá je predtlakovaná inertným plynom a ohrievaná mikrovlnnou energiou. Tým je zaistený dokonalý rozklad vzoriek rozdielnych matríc bez straty analytov a bez vzájomnej kontaminácie.
  • Vyššie návažky a vyššia priechodnosť vzoriek
  • Súčasný rozklad rozdielnych matríc
  • teplota rozkladu až 300°C, tlak 199 bar
  • Účinné chladenie
  • Výrazné zníženie pracnosti
  • Zníženie nákladov na spotrebný materiál
  • Rozklady je možné vykonávať priamo v skúmavkách pre autosamplery