firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

WinASPECT  PLUS - SW pre ovládanie spektrofotometrov SPECORD


WinASPECT softvér

WinASPECT PLUS

Program pre ovládanie spektrofotometrov SPECORD a pre spracovanie a prezentáciu nameraných údajov pracujúce pod MS-Windows XP. Umožňuje meranie absorbancie pri viacerých vlnových dĺžok, spektier, časových závislostiach, koncentrácie s automatickou konštrukciou kalibračných kriviek s využitím možnosti automatického vyhľadávania maxima, derivácie a korekcie základne maxima.
  • plné ovládanie spektrofotometra externým PC pripojený štandardným sériovým alebo USB káblom
  • štandardné moduly: snímanie spektier, kvantita, kinetika, manipulácia s dátami, bio, analýza vody, kontrola kvality, farebnosť
  • zber a zobrazenie meraných údajov
  • revízna stopa (Audit Trail)
  • spracovanie výsledkov vrátane provádění výpočtov podľa užívateľom zadaných výrazov
  • spektrálny modul pre vykonávanie matematických operácií so spektrami
  • záverečny vytlačený protokol ihneď po ukončení merania s voľbou jednotlivých skupín informácií
  • zobrazovací a tlačový modul umožňuje tlačenie protokolov s automatickými kótovanými maximami spektier i popisy grafov zadané užívateľom
  • modul s nástrojmi pre splnenie požiadaviek podľa 21 CFR part 11 vrátane elektronického podpisu
  • výsledky je možné exportovať do ďalších programov i prenášať počítačovou sieťou