firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Langmuir-Blodgett monomolekulárne vrstvy a ich depozícia - KSV Nima


Sigma 701

KSV NIMA

Zariadenie pracuje na princípe symetrickej kompresie monovrstvy dvomi pohyblivými bariérami. Celý proces je riadený počítačem pri súčasnom meraní povrchového tlaku Wilhelmiho doštičkou. Výrobca ponúka celý rad LB vaničiek pre rôzne aplikácie a pre rôzne objemy subfázy. Homogénny prenos uniformne orientovanej monovrstvy na pevnú podložku je možné vykonávať po doplnení o nanášacie príslušenstvo. Opakovaným nanášaním je možné vytvárať multivrstvy.
  • mono a multivrstvy
  • chovanie vrstiev lipidov, povrchovo aktívnych látok, proteínov, peptidov
  • modelov biomembrán, nanočastíc a nanovlákien
  • nanášanie vrstiev pre biosenzory
  • vaničky vhodné pre mikroskopiu, Brewster uhlovú mikroskopiu, elipsometriu a spektrometrickéaplikácie