firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Meranie hluku


dbadge dozimeter

dBadge

Osobné dozimetre dBadge pre použitie na meranie expozície hluku na pracovisku.

 • nepotrebuje žiadne prídavné zariadenia
 • hmotnosť iba 68 g
 • životnosť batérie 32 hodín, nabíjanie iba 90 minút
 • jednoduchá autokalibrácia
 • prevedenie aj do výbušného prostredia (ATEX certifikát)
 • Simultánne meranie LCeq a LAeq úrovní.
 • možnosť použitia metód SNR alebo HML

cel_240

CEL 240

Široký výber hlukomerov od rutinných až po špičkové modely
 • širokopásmové meranie a frekvenčná analýza
 • vylepšovanie formou upgrade
 • manuálna alebo automatická prevádzka
 • jednoduché intuitívne ovládanie
 • prenos dát do PC
 • dokonalá organizácia vnútornej pamäte