firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Laboratórne prístroje

Vývevy a vákuová technika

edwards

Manipulačné (Glove) boxy

 • Glove boxy štandardné (O2, H2O, plyn, inertný plyn)
 • Boxy s pretlakom pre ochranu materiálu pred vonkajšou atmosférou alebo s podtlakom pre ochranu osôb či prostredia
 • Bezpečné glove boxy s HEPA filtrami
 • Bočný vstup cez evakuovateľnú komoru
 • Práčky plynov pre gloveboxy
 • Široký rozsah príslušenstva
Jacomex logo

Vývevy pre priemyselné aplikácie

edwards

Hľadanie netesností

leak_detection 
 • Prenosné héliové detektory MD-490S
 • Plnoautomatizované prenosné hľadače netesností MS-40, MS-60 vrátane autokalibrácie pomocou internej kalibrovanej netesnosti
 • Stacionárne hľadače netesností MS-50 s jedným, či s dvoma vstupmi
 • Priemyselné systémy hľadania netesností

Lyofilizátory

 • Lyofilizátory pre široký rad aplikácií
 • Odolné voči agresívnym látkam
 • Kapacita kondenzora: 1- 8 kg ľadu
 • Široká ponuka príslušenstva
 • Cenovo dostupný priemyselný štandard
edwards

Kryogénna technika a supravodivé systémy

OI superconductivity

Chémia povrchových vrstiev

Biolin Scientific

Štúdium interakcií molekúl metódou SPR

 • Všestranné systémy pre štúdium vlastností povrchových vrsiev a inerakcií molekúl metódou SPR (surface plasmon resonance)"
 • Multiparametrické SPR
SPR

Mikroskopy

 • Široký rad základných mikroskopov pre výuku
 • Biologické vedecké mikroskopy
 • Mikroskopy pre priemyselné aplikácie
 • Stereoskopické mikroskopy
 • Metalografické mikroskopy
 • Inverzné mikroskopy
Ceti microscopes

Sitá, sitovacie stroje a mlyny

 • Testovacie sitá - kalibrované a certifikované
 • Drôtené, perforované a mriežkové sitá s veľkosťou otvoru od 20 µm do 125 mm
 • Sitovacie stroje
 • Vzorkovacie zariadenia a príprava vzorky
 • Mlyny a drviče
Endecotts logo

Sušiarne, inkubátory

 • Sušiarne s prirodzeným alebo núteným prúdením vzduchu
 • Vákuové sušiarne
 • Laboratórne inkubátory s objemom do 205l
 • Inkubátory nízkoteplotné +5 až 40°C chladené kompresorom alebo peltierom do obsahu 254 litrov
 • CO2 inkubátory
Jeiotech logo

Laboratórne pece a autoklávy

 • Muflové pece
 • Trubicové pece
 • Sterilizátory spaľovacie
 • Autoklávy pre sterilizáciu parou
 • Autoklávy horizontálne i vertikálne
Raypa logo

Monitoring životného a pracovného prostredia

Casella logo

Ohrevné dosky a hniezda

 • Keramické ohrevné dosky do 380°C
 • Ohrevné dosky s miešaním
 • Ohrevné hniezda jedno i viac pozíciové - bez aj s riadením teploty, pre nádoby až do 20 litrov
 • Ohrievacie pásky s teplotou až 800°C
 • Elektrické horáky - náhrada Bunsenových horákov
Medline Scientific logo

Vodné kúpele

 • Analógové a digitálne vodné kúpele
 • Digitálne vodné kúpele pre meranie viskozity
 • Vodné kúpele trepacie
 • Kúpele s chladením a ohrevom -35°C až 150°C
Jeiotech logo

Obehové termostaty, kryostaty

 • Závesné termostaty
 • Obehové termostaty s vnútornou aj vonkajšou cirkuláciou -rozsah -35°C až 150°C
 • Obehové chladiče s chladiacou kapacitou 500 - 7000 W
 • Kryostaty - teplotný rozsah od -35°C do 150°
Jeiotech logo

Miešadlá, mixéry,

 • Magnetické miešadlá jedno a viacpozíciové, s ohrevom aj bez ohrevu
 • Rotačné miešadlá
 • Hriadeľové miešadlá
 • Miešadlá Vortex
 • Mixéry
 • Homogenizéry
MRC logo

Odstredivky

 • Odstredivky Hematokrit
 • Kompaktné odstredivky
 • Multifunkčné odstredivky
 • Chladené odstredivky
 • Vysokoobrátkové odstredivky
Dynamica logo

Trepačky

 • Trepačky štandardné s priamočiarym alebo rotačným pohybom
 • Špeciálna trepačka s priamočiarym aj kruhovým pohybom
 • Chladené trepačky s inkubátorom
 • Veľkokapacitné trepačky až do 25 kg
 • Trepačky na deliace lieviky
Jeiotech logo

Testovacie komory

 • Klimatické, termostatické, testovacie, rastové komory
 • Hlbokomraziace boxy od -45°C do -86°C, laboratórne chladničky
 • Šokový zmrazovač krvnej plazmy
 • Sušiarne do 350°C objem od 20 do 420 litrov
F.lli Della Marca s.r.l. logo

Vákuové naparovanie a naprašovanie

 • Výskumné a poloprevádzkové aplikácie
 • Naparovacie systémy vrátane E-beam
 • Naprašovacie systémy vrátane HIPIMS
 • Špecifické PVD systémy podľa požiadaviek zákazníka
 • PVD pre priemyselné naprašovanie a naparovanie
Polyteknik

Testovanie farmaceutických výrobkov

 • Dezintegrátor tabletiek
 • Meranie oteruvzdornosti tabletiek
 • Disolúcia tabletiek
 • Tvrdosť tabletiek
Copley scientific logo