firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Kremenné mikrováhy s analýzou disipácie energie - Q-Sense


Sigma 701

q-sense E4

Fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti vrstiev molekúl na povrchu detekčného kremenného kryštálu, priebeh adsorpcie molekúl i napr. buniek či reakcií prebiehajúcich na jeho povrchu možno sledovat prístrojom q-sense QCM-D. Vďaka patentovanému spôsobu analýzy rezonannčnej frekvencie kremenného kryštálu, ich harmonických frekvencií a straty energie je možné toto unikátne zariadenie použiť okrem merania hmotnosti resp. hrúbky ultratenkých vrstiev i na zisťovanie ich viskoelastických vlastnosti a dynamických zmien. Získané informácie možno využiť pri výskume vlastností materiálov, pri sledovaní chemických i biochemických interakcií molekúl, vlastností biomembrán a nanovrstiev nalebo pre štúdium adhézie buniek
  • modulárna konštrukcia
  • 6 druhov detekčných modulov (napr. elektrochemický, elipsometrický)
  • špeciálny modul s okienkom pre mikroskopické pozorovanie
  • kryštály so širokým výberom povrchov
  • základná frekvencia 5 MHz
  • vyhodnotenia až 6 harmonických frekvencií
  • štvormiestna komora alebo variantne model E1 s jednomiestnou komorou
  • pre veľký počet vzoriek systém s automatickým vzorkovačom