firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Meranie povrchového napätia - Biolin Scientific


Sigma 701

Sigma 701

Sigma 701 je viacúčelový tenziometer. Vďaka svojim parametrom je vhodný pre výskumnú prácu a vzhľadom k jednoduchej obsluhe vyhovuje i pre štandardné aplikácie. Zvládne väčšinu známych metód pre štúdium vlastností povrchov. Veľká a dobre prístupná meracia komora je opatrená antikoróznym povlakom a vstavané miešadlo neovplyvňuje magnetickým poľom meranie. Použitie termostatovaného držiaka umožňuje riadenie teploty kvapaliny. Softvér podporuje až dva automatické dávkovače pre stanovenie CMC vzoriek s vysokou koncentráciou.
  • povrchové a medzifázové napätie
  • dynamický kontaktný uhol
  • meranie jednotlivých vlákien
  • kritická micelárna koncentrácia
  • zmáčavosť práškových materiálov
  • meranie hustoty a sedimentácie