firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Charakterizácia vlastností vrstiev a dejov na povrchoch metódou SPR


Sigma 701

SPR Navi 200

SPR Navi 200 a SPR Navi 220A sú zariadenia, ktorá pre sledovanie vlastností povrchových vrstiev, interakcií (bio)molekúl na týchto vrstvách a kinetiky na nich prebiehajúcich reakcií využívajú modernú optickú metódu rezonancie (excitácie) povrchového plazmónu (Surface Plasmon Resonance - SPR). Vzhľadom k širokému uhlovému rozsahu možno tieto prístroje použiť nielen pre charakterizáciu povrchov v kvapalinách, ale i v plynoch. Vďaka veľmi presnému goniometru umožňujúcemu meranie absolútnych hodnôt, záznamu kompletných kriviek SPR a možnosti použitia laserov s rôznymi vlnovými dĺžkami nie je ich použitie obmedzené iba na sledovanie relatívnych zmien.
Pokiaľ SPR Navi 200 je určený pre meranie jednotlivých vzoriek s možnosťou rozšírenia o samostatný autosampler, nová na trh uvedená automatizovaná verzia SPR Navi 220A je vybavená integrovaným autosamplerom.
  • goniometrické meranie kompletnej krivky SPR s rotujúcim laserom
  • rozšírený uhlový rozsah 40-78°s rozlíšením 0,005°
  • rozsah indexu lomu 1,00 - 1,45
  • dvojkanálový prietočný systém
  • integrované ovládanie prietoku
  • objem prietočnej komôrky 1 μl
  • minimálny objem vzorky 20 μl