firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Optické meranie kontaktného uhla - Biolin Scientific


Sigma 701

KSV Theta

KSV Theta je počítačom riadený optický tenziometer založený na kvalitnom zázname obrazu a jeho automatickej analýze. Otvorený koncept tenziometra Theta je vhodný tak pre výskum ako aj pre rutinné merania
Modulárny prístup umožňuje voľbu CCD kamier s rôznou rýchlosťou záznamu a zväčšením, voľbu manuálneho alebo motorizovaného stolíka pre umiestnenie vzorky. Ponúkame široké možnosti predávkovanie kvapaliny s rôznym stupňom automatizácie.
  • jednoduché a automatické stanovenie povrchového a medzifázové napätia, kontaktného uhla a povrchovej voľnej energie
  • meranie absorpcie kvapalín poréznym materiálom
  • statické a dynamické merania
  • monochromatické spätné presvetlenie pomocou LED
  • preloženie kvapky krivkou na základe Young - Laplaceho rovnice
  • spúšťanie merania na základe detekcie zmeny obrazu