firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Hľadače netesností pre laboratórne a priemyselné aplikácie


Výveva XDS

VIC Leak Detection

VIC Leak Detection (predtým Veeco Leak Detection) ponúka široký rad hľadačov netesností pre laboratórne a priemyselné aplikácie:
  • Vákuové detektory netesností MD-490S pracujúce na báze "čuchania" (sniffers). Rýchlosť odozvy je menšia ako 0,5 s. Poskytujú citlivosť do 10-8 mbar.l/s s možnosťou odčítania pozadia
  • Prenosné hľadače netesností MS-40 . Plnoautomatická prevádzka, ladenie a kalibrácia. Volitelne suchá verzia MS-40 DRY a verzia s nerezovým zakrytovaním pre čisté priestory
  • Kalibrované netesnosti
  • Komplexné riešenie pre priemyselné hľadanie netesností