firemne_logo reklama

Šaľa Tel.:+421 31 788 6211, 770 7994
Kráľovce Tel.:+421 903 464 667

E-mail: chromspec@chromspec.sk

Vnútorná klíma, tepelná záťaž


microtherm

MicroTherm WBGT

Prístroj Microtherm WBGT pre meranie teploty a vlhkosti s následným prepočtom na teplotnú záťaž (WBGT).
Splňuje požiadavky ISO 7243
Napájanie z batérií alebo akumulátorov
Možnosť umiestnenia na statív


 • simultánne meranie troch parametrov v reálnom čase
 • záznam dát vo vnútornej pamäti
 • zvukový a vizuálny alarm pre rôzne úrovne WBGT
 • výpočty relatívnej vlhkosti a rosného bodu
 • výpočet režimu pracovného odpočinku
 • súčasťou je aj PC software
 • odnímateľná senzorová časť
cel_240

MicroTherm IAQ

Microtherm IAQ (meranie vnútornej klímy budov)umožňuje meranie a ukladanie rôznych parametrov, ktoré sú následne použité pre porovnanie medzinárodne známych štandardov (ISO) pre monitorovanie vnútornej klímy budov.
 • určený pre stredno alebo dlhodobé monitorovanie parametrov IAQ
 • veľký počet pripojiteľných senzorov:
 • guľový, suchý a vlhký teplomer
 • rýchlosť prúdenia vzduchu - anemometer
 • senzory CO, CO2, ozón
 • súčasťou je aj PC software
 • možnosť zasielania dát pomocou modemu