Kategórie prístrojov

Charakterizácia povrchov

Charakterizácia povrchov, rozhraní, tenkých vrstiev a filmov, molekulárnych interakcií