Kategórie prístrojov

Charakterizácia vlastností povrchových vrstiev

 • Charakterizácia vlastností vrstiev a dejov na povrchoch metódou QCM-D a DPI
 • Štúdium interakcií molekúl metódou SPR
 • Kremenné mikrováhy QSense Pro
  Biolin, Q-Sense
  Kremenné mikrováhy s analýzou disipácie energie Fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti vrstiev molekúl na povrchu detekčného kremenného kryštálu, priebeh adsorpcie molekúl i napr. buniek či reakcií prebiehajúcich na jeho povrchu je možné sledovať prístrojom Q-sense QCM-D. Vďaka patentovanému spôsobu analýzy rezonančnej frekvencie kremenného kryštálu a straty energie je možné toto unikátne zariadenie použiť okrem merania hmotnosti resp. hrúbky ultratenkých vrstiev aj na zisťovanie ich viskoelastických vlastností a dynamických zmien. Získané informácie možno využiť pri výskume vlastností materiálov, pri sledovaní chemických i biochemických interakcií molekúl, vlastností biomembrán a nanovrstiev alebo pre štúdium adhézie buniek.
  Charakterizácia vlastností povrchových vrstiev

  Kremenné mikrováhy QSense Pro

  Viac info
 • Multiparametrické SPR Navi 220A NAALI
  BioNavis
  Zariadenia SPR Navi využívajú pre sledovanie vlastností povrchových vrstiev, interakcií (bio)molekúl na týchto vrstvách a kinetiky na nich prebiehajúcich reakcií modernú optickú metódu rezonancie (excitácie) povrchového plazmónu (Surface Plasmon Resonance - SPR). Vzhľadom na široký uhlový rozsah je možné tieto prístroje použiť nielen pre charakterizáciu povrchov v kvapalinách, ale i v plynoch. Vďaka veľmi presnému goniometru a možnosti použitia až 4 vlnových dĺžok nie je ich použitie obmedzené iba na sledovanie relatívnych zmien.
  Charakterizácia vlastností povrchových vrstiev

  Multiparametrické SPR Navi 220A NAALI

  Viac info
 • Multiparametrické SPR Navi 410A KAURIS
  BioNavis
  Zariadenia SPR Navi využívajú pre sledovanie vlastností povrchových vrstiev, interakcií (bio)molekúl na týchto vrstvách a kinetiky na nich prebiehajúcich reakcií modernú optickú metódu rezonancie (excitácie) povrchového plazmónu (Surface Plasmon Resonance - SPR). Vzhľadom na široký uhlový rozsah je možné tieto prístroje použiť nielen pre charakterizáciu povrchov v kvapalinách, ale i v plynoch. Vďaka veľmi presnému goniometru a možnosti použitia až 4 vlnových dĺžok nie je ich použitie obmedzené iba na sledovanie relatívnych zmien.
  Charakterizácia vlastností povrchových vrstiev

  Multiparametrické SPR Navi 410A KAURIS

  Viac info