Kategórie prístrojov

Elementárna analýza

C / N / S / Cl elementárne analyzátory kombinujú spoľahlivosť a flexibilitu s jedinečnou kvalitou. Patentované inovatívne technológie umožňujú vysoký stupeň automatizácie, spaľovanie bez sadzí a vysoko citlivú detekciu. Stanovenie uhlíka, síry, dusíka a chlóru v rôznych vzorkách je veľmi jednoduché. Či už ide o tuhé, kvapalné alebo plynné vzorky: So sériou multi EA a compEAct môžete bez problémov splniť všetky požiadavky.

 • Elementárny analyzátor compEAct
  Analytik Jena AG
  Kompaktný elementárny analyzátor compEAct zabezpečuje rýchlu a spoľahlivú analýzu vzoriek síry alebo dusíka v tekutinách, plynoch a vzorkách LPG v rafinériách a petrochemickom a chemickom priemysle. Vysoký výkon, krátke časy merania 2 až 5 minút a užívateľsky prívetivý softvér Vám pomôžu znížiť náklady a zvýšiť produktivitu.
  K dispozícii sú dva varianty analyzátora
  • Stanovenie celkového obsahu síry pomocou UV-fluorescenčnej detekcie (UVFD) podľa ASTM D 7183, ASTM D 6667, ASTM D 7551, DIN EN 15486, ISO 20846...
  • Stanovenie celkového obsahu dusíka pomocou chemoluminiscenčnej detekcie (CLD), podľa ASTM D 4629, ASTM D 7184, DIN 51444 ...
 • Elementárny analyzátor multiEA 4000
  Analytik Jena AG
  Analyzátor multi EA 4000 umožňuje stanovenie uhlíka, síry a chlóru v pevných vzorkách. Environmentálna analýza Multi EA 4000 ponúka presnú a spoľahlivú environmentálnu analýzu a je neuveriteľne ľahký na používanie. Zaručuje Vám plne automatizované stanovenie environmentálne relevantných parametrov TC, TOC, TIC, EC a BOC v pôde, sedimentoch, odpade, mineráloch a ďalších anorganických látkach. Elementárna analýza Multi EA 4000 predstavuje rýchlu makroprvkovú analýzu s nízkou údržbou. Umožňuje Vám priamo a súčasne určiť parametre TS a TC v anorganických a organických látkach. Stanovenie TX nie je vôbec žiadny problém a navyše ďalšie možnosti umožňujú špeciáciu uhlíka - TOC, TIC, EC, OC a BOC.
 • Elementárny analyzátor multiEA 5100
  Analytik Jena AG
  Multi EA 5100 je mimoriadne univerzálny: Okrem testovania uhlíka, dusíka, síry a chlóru prístroj umožňuje aj stanovenie dôležitých parametrov prostredia, ako sú TOC, AOX / TOX a EOX. Testovanie C / N / S / X sa vykonáva v jednom analytickom cykle, zmena medzi stanovením C / N / S a X je plne automatická bez potreby konverzie prístroja. Predvolené štandardné metódy ďalej zjednodušujú prácu a skracujú čas merania. Optimálne pre ropný a plynárenský, petrochemický a chemický a polymérny priemysel Vyhovuje mnohým spoločným medzinárodným a národným predpisom (ASTM, EPA, DIN, ISO, EN, atď.) Detekcia HiPerSens poskytuje široký lineárny rozsah merania na najvyšších úrovniach detekcie