Kategórie prístrojov

AOX Analyzátory

Pri monitorovaní životného prostredia, ako aj pri kontrole procesov a kvality je stanovenie organických halogénov, ktoré môžu byť adsorbované aktívnym uhlím, veľmi dôležité pre hodnotenie vody a odpadovej vody. S prístrojom multi X 2500 poskytuje Analytik Jena flexibilný, na budúcnosť orientovaný systém na analýzu sumárnych parametrov, ktorý spĺňa požiadavky každého moderného laboratória.

  • AOX analyzátor multi X 2500
    Analytik Jena AG
    Analyzátor multi X 2500 umožňuje nielen stanovenie AOX, EOX a POX v kvapalných a pevných vzorkách. Taktiež je možné prístrojom stanovovanie TOC a obsahu chlóru -TX/TOX. Inovatívna technológia dvojitej pece so sklápaním spája výhody vertikálnej aj horizontálnej pece do jedného analytického systému.
    • Spĺňa požiadavky noriem:ISO 9562, EN 1485 (H14), EN 16166, EN 13370, EN 15171,ISO 11480, DIN 38414-18, DIN 38409-22,ASTM D4744, APHA SM 5320B, EPA 9020 B, EPA 1650B, EPA 450.1