Kategórie prístrojov

AAS spektrometre

Vyberte si medzi vysokokvalitnými prístrojmi základnej úrovne radu novAA 800 pre plne automatickú jednoprvkovú a sekvenčnú viacprvkovú analýzu v bežných laboratóriách všetkých druhov alebo prístrojmi série ZEEnit s korekciou pozadia Zeeman tretej generácie na stopovú analýzu v grafitovej kyvete.

Pre všetkých, ktorí chcú viac, ponúka contrAA 800 so svojou jedinečnou technológiou HR-CS AAS väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o výber prvkov a vyhodnotenie údajov, ako aj skutočné rýchle sekvenčné multiprvkové analýzy.

 • AAS contrAA 800D
  Analytik Jena AG
  HR-CSAAS sú atómové absorpčné spektrofotometre s kontinuálnym zdrojom žiarenia s monochromátorom s vysokým rozlíšením. Používa patentovanú xenónovú výbojku ako zdroj kontinuálneho spektra. Táto výbojka nahradí lampy HCL v celom spektrálnom rozsahu. To umožňuje použiť pre stanovenie prvkov ľubovoľnú spektrálnu čiaru, či molekulový pás. Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS contrAA 800D

  Viac info
 • AAS contrAA 800F
  Analytik Jena AG
  HR-CSAAS sú atómové absorpčné spektrofotometre s kontinuálnym zdrojom žiarenia s monochromátorom s vysokým rozlíšením. Používa patentovanú xenónovú výbojku ako zdroj kontinuálneho spektra. Táto výbojka nahradí lampy HCL v celom spektrálnom rozsahu. To umožňuje použiť pre stanovenie prvkov ľubovoľnú spektrálnu čiaru, či molekulový pás.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou.
  AAS spektrometre

  AAS contrAA 800F

  Viac info
 • AAS contrAA 800G
  Analytik Jena AG
  HR-CSAAS sú atómové absorpčné spektrofotometre s kontinuálnym zdrojom žiarenia s monochromátorom s vysokým rozlíšením. Používa patentovanú xenónovú výbojku ako zdroj kontinuálneho spektra. Táto výbojka nahradí lampy HCL v celom spektrálnom rozsahu. To umožňuje použiť pre stanovenie prvkov ľubovoľnú spektrálnu čiaru, či molekulový pás.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS contrAA 800G

  Viac info
 • AAS novAA800
  AAS novAA 800D
  Analytik Jena AG
  Najnovší rad AAS série novAA 800 pokrýva celé spektrum aplikácií AAS od plameňovej po grafitovú piecku vrátane hydridovej technológiu na jednej platforme. Široká škála doplnkov zvyšujúcich výkon maximalizuje produktivitu, bezpečnosť a jednoduché použitie pre maximálnu účinnosť v rutinnej analýze. novAA 800 je perfektný AAS na bežné použitie v priemyselných laboratóriách kontroly kvality a poskytovateľov analytických služieb. Spája v sebe všestrannosť, spoľahlivosť a automatizáciu, vďaka čomu je pre vaše laboratórium vysoko efektívny a nákladovo efektívny.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS novAA 800D

  Viac info
 • AAS novAA 800F
  Analytik Jena AG
  Najnovší rad AAS série novAA 800 pokrýva celé spektrum aplikácií AAS od plameňovej po grafitovú piecku vrátane hydridovej technológiu na jednej platforme. Široká škála doplnkov zvyšujúcich výkon maximalizuje produktivitu, bezpečnosť a jednoduché použitie pre maximálnu účinnosť v rutinnej analýze. novAA 800 je perfektný AAS na bežné použitie v priemyselných laboratóriách kontroly kvality a poskytovateľov analytických služieb. Spája v sebe všestrannosť, spoľahlivosť a automatizáciu, vďaka čomu je pre vaše laboratórium vysoko efektívny a nákladovo efektívny.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS novAA 800F

  Viac info
 • AAS novAA 800G
  Analytik Jena AG
  Najnovší rad AAS série novAA 800 pokrýva celé spektrum aplikácií AAS od plameňovej po grafitovú piecku vrátane hydridovej technológiu na jednej platforme. Široká škála doplnkov zvyšujúcich výkon maximalizuje produktivitu, bezpečnosť a jednoduché použitie pre maximálnu účinnosť v rutinnej analýze. novAA 800 je perfektný AAS na bežné použitie v priemyselných laboratóriách kontroly kvality a poskytovateľov analytických služieb. Spája v sebe všestrannosť, spoľahlivosť a automatizáciu, vďaka čomu je pre vaše laboratórium vysoko efektívny a nákladovo efektívny.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS novAA 800G

  Viac info
 • AAS ZEEnit 650P
  Analytik Jena AG
  Typ ZEEnit 650P je moderný AA spektrometer s priečne vyhrievanou grafitovou kyvetou a s variabilným magnetickým poľom s vysokou intenzitou. Model ZEEnit 650 má naviac možnosť korekcie pozadia s deutériovou lampou. Unikátna technika "3-field" využíva premenné magnetické pole na zväčšenie dynamického pracovného rozsahu o viac ako dva rády. To je umožnené schopnosťou konštrukcie dvoch kalibračných kriviek súčasne.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS ZEEnit 650P

  Viac info
 • AAS ZEEnit 700P
  Analytik Jena AG
  Typ ZEEnit 700 je AA plnoautomatický spektrometer s dvomi atomizérmi kombinovanými v jednom prístroji umožňujúci prepínanie pomocou softvéru medzi plameňovou, hydridovou a elektrotermickou technikou na grafitovej kyvete bez akýchkoľvek mechanických presunov. Nie je potrebná zmena atomizérov, nie je potrebné akékoľvek nastavovanie. Prístroj obsahuje obe techniky korekcie pozadia: deutériovú aj Zeemanovskú.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS ZEEnit 700P

  Viac info