Kategórie prístrojov

Spektrofluorimetre

 • Meranie fluorescencie v ustálenom stave – modely PC 1 a Chronos
 • Modulárny fluorimeter K2 pre meranie polčasu fluorescencie
 • Časovo rozlíšená fluorescenčná mikroskopia
 • Unikátny software Vinci, použiteľný i pre prístroje SLM Aminco
 • Konfokálne zobrazovacie polčasové metódy, korelačná fluorescenčná spektroskopia

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.
Hľadáte niečo konkrétne? Kontaktujte nás.

 • Spektrofluorometre
  ISS
  Ultracitlivé spektrofluorimetrické prístroje pre najnáročnejšie moderné aplikácie. Rôzne modely pre meranie fluorescencie v ustálenom stave i časovo rozlíšené fluorescence. Unikátny software Vinci pre riadenie spektrofluorimetrov, získavanie dát ako aj komplexnú analýzu nameraných údajov vrátane výpočtov polčasov fluorescencie s použitím multi-exponenciálnych i neexponenciálnych modelov alebo rotačných korelačných časov a i.
  Spektrofluorimetre

  Spektrofluorometre

  Viac info