Kategórie prístrojov

Kryogénna technika

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.
Hľadáte niečo konkrétne? Kontaktujte nás.

  • Kryostaty pre spektroskopiu pri nízkych teplotách
    Oxford Instruments Nanoscience
    Oxford Instruments, divízia NanoScience je výrobcom supravodivých magnetov a kryogénnych systémov pre merania pri nízkych teplotách pre vedecké a výskumné laboratóriá. Dodávané technologie podporujú výskum najmä vo fyzike pevných látok, nanotechnológiách a mnohých spektroskopických odboroch.
  • Suchý optický kryostat Optistat™Dry
    Oxford Instruments Nanoscience
    OptistatDry BLV pre spektroskopiu so spodným plnením pozostáva z kompaktného kryostatu s optickým prístupom, chladeného chladničkou s uzavretým cyklom. Tento kryostat je schopný ochladzovať vzorky na teploty hélia bez potreby tekutých kryogennych plynov (He, N2). To poskytuje významné výhody z hľadiska ľahkého použitia a prevádzkových nákladov a umožňuje vykonávať optické a elektrické merania na vašich vzorkách. Je tiež veľmi ľahko použiteľný pomocou našich patentovaných držiakov vzoriek, okien a možností zapojenia.