Kategórie prístrojov

Laboratórne mlyny a sitovacie stroje

PRÍPRAVA VZORKY S NÁSTROJMI FRITSCH – ŠTANDARD PRIEMYSLU A VÝSKUMU VO SVETE.
V produktoch firmy FRITSCH nájdete vhodný prístroj pre každý jednotlivý typ prípravy vzorky, množstvo vzorky a materiál – vysoko výkonné mlyny, ktoré pracujú s rôznymi metódami drvenia, optimálne riešenia pre efektívnu sitovaciu analýzu a presné reprodukovateľné výsledky a taktiež aj laboratórne prístroje na inteligentné delenie vzoriek, dávkovanie a čistenie.