Kategórie prístrojov

Diskové mlyny

Diskové mlyny sú vhodné na jemné mletie stredne veľkých častíc mäkkých až tvrdých, krehkých a teplotne citlivých pevných látok. Mletý materiál je drvený tlakom a šmykom medzi dvoma protiľahlými mlecími kotúčmi s hrubými do seba zapadajúcimi zubami.
Mlecie diely sú k dispozícii z liatej kalenej ocele, mangánovej ocele, karbidu volfrámu z tvrdého kovu a oxidu zirkoničitého, aby sa zabránilo nežiaducemu oderu.

 • Diskový mlyn PULVERISETTE 13 - classic line
  Fritsch GmbH
  Efektívne prémiové jemné mletie
  Diskový mlyn PULVERISETTE 13 classic line je ideálnym prístrojom na jemné mletie tvrdých krehkých a stredne tvrdých tuhých látok s výkonom až 150 kg za hodinu - a to aj pri nepretržitej prevádzke.
  Maximálna veľkosť vzorky je približne 20 mm, konečná jemnosť je voľne nastaviteľná medzi 12 mm až 0,1 mm.
  Ideálne pre stredne veľké častice v oblastiach baníctva a hutníctva, keramického priemyslu, hornín a pôdy, sklárskeho priemyslu, výskumu pôdy.
 • Diskový mlyn PULVERISETTE 13 - premium line
  Fritsch GmbH
  Efektívne prémiové jemné mletie Diskový mlyn PULVERISETTE 13 premium line je ešte bezpečnejší vďaka automatickému uzamknutiu zbernej nádoby a mlecej komory a ešte ľahšie sa ovláda vďaka presnému motorickému nastaveniu mlecej štrbiny poháňanej motorom s digitálnym zobrazením štrbiny a skutočnosti, že všetky parametre sú zobrazené na prehľadne usporiadanom displeji. Ideálne pre stredne veľké častice v oblastiach baníctva a hutníctva, keramického priemyslu, hornín a pôdy, sklárskeho priemyslu, výskumu pôdy.
 • Vibračný diskový mlyn PULVERISETTE 9
  Fritsch GmbH
  Nový, úplne modifikovaný vibračný diskový mlyn PULVERISETTE 9 ponúka veľa praktických výhod vo všetkých oblastiach, v ktorých musí byť tvrdý, krehký a vláknitý materiál rozomletý na analytickú jemnosť.
  PULVERISETTE 9 je veľmi výkonný, zvlášť tichý, ľahko ovládateľný, rýchlo sa čistí a má dobre koncipovaný koncept pohonu a mleciu súpravu je možné bezpečne a ľahko upnúť.